Четвер
19.09.2019
07:52
Вітаю Вас Гість
RSS
 
Трофимова Наталія Іванівна
Головна Реєстрація Вхід
Власна видана література »
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Миргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3  Полтавської області

 

 

 

Автор-упорядник:

Трофимова Н.І., вчитель іноземної мови Миргородської ЗОШ І-ІІІ ст. №3

 

 

 

Рецензент:

О.О.Усатенко, методист ММК відділу освіти Миргородської міської ради Полтавської області

 

 

  «Використання інтерактивних методів навчання

на уроках англійської мови»

 

 

 

 

Посібник складений та пропонується для вчителів            англійської мови загальноосвітніх шкіл. Посібник містить огляд основних принципів використання інтерактивних методів під час вивчення англійської мови в школі та 4 конспекти уроків англійської мови у 6 класі з теми «Продукти харчування. Приготування їжі».

 

 

 

 

 

Використання інтерактивних методів навчання

на уроках англійської мови

 

“Освіта, яка не вчить жити успішно в сучасному світі, не має ніякої цінності. Кожен із нас приходить у життя з природженою здатністю жити успішно й щасливо. А ми повинні збагатити цю  здатність знаннями і навичками, які допомогли б нам її реалізувати якомога ефективніше”, - зазначає американський підприємець і викладач Роберт Кійосакі. Підвищення ефективності навчання безпосередньо залежить від доцільності добору і використання різноманітних, найбільш адекватних навчальній темі методів навчання, а також від активізації всього навчального процесу. У світовій методичній скарбниці вчителів іноземної мови є великий набір інтерактивних форм роботи, адаптувавши їх до діючої навчальної програми, можна успішно використовувати під час навчання англійської мови. Учні повинні багато знати, але в умовах інформаційних технологій необхідно навчити дитину вчитися самостійно, самостійно здобувати знання, орієнтуватися на використання здобутих знань у повсякденному житті. А інтерактивні методи навчання на уроках англійської мови виховують особистість і готують її до реального життя.

Сучасна комунікативна методика пропонує широке впровадження в учбовий процес активних нестандартних методів і форм роботи для кращого свідомого засвоєння матеріалу. У моїй практиці виявили досить високу ефективність  такі форми роботи: індивідуальна, парна, групова і робота в команді. При використанні мови домінує одна мета: отримати інформацію, запросити інформацію, спонукати до дії, виразити почуття. Така матеріалізація актів комунікації може набирати різноманітних форм вираження, від найпростіших до найскладніших. Одна із складних наукових проблем, яка постійно постає перед людством у процесі його культурного розвитку це зміст освіти. Сучасне суспільство ставить нові вимоги до особистісних і професійних рис людини - рівня її соціальної адаптації, загальної культури, загальноосвітньої і спеціальної підготовки, творчих здібностей. Зростаюча роль культурних обмінів, інтеграція в Європу, залучення до світових цінностей зробили необхідним володіння іноземними мовами. Комунікативність - це основна функція мови, яка більш повно виконується як в лінгвістичному, так і в концептуально-тематичному спрямуванні, коли мотивація найбільш велика. Під час використання мови домінує одна мета: отримати інформацію, спонукати до дії, виразити почуття, тому сьогодні залишається актуальним принцип інноваційного, особистісно зорієнтованого підходу до викладання іноземних мов, в основу якого і покладений принцип комунікативності. У час, коли сучасна педагогіка відмовляється від твердого “авторитарного керування”, де учень є “об’єктом” навчальних впливів, і переходить до системи організації підтримки і стимулювання самостійної пізнавальної діяльності, створення умов для творчості, із позицій гуманістичної освітньої формації з’являється незліченна різноманітність методів навчання, переосмислюються численні педагогічні поняття, вводяться у практичний обіг нові. Сьогодні доволі часто педагогічна практика оперує поняттям “інтерактивні методи навчання”. Я почала працювати над цією проблемою нещодавно. Найчастіше на уроках англійської мови використовую  роботу в парах, “Мікрофон“, “Незакінчене речення“, “Акваріум“, “Дерево рішень“, “Мозковий штурм“, різноманітні ігри.            

Колективна та групова форми вдало компенсують прогалини в знаннях слабких учнів, недостатньо сформовані навички та уміння самостійної роботи. На заняттях при використанні цих вправ створюється атмосфера зацікавленості кожного учня в роботі, відбувається стимулювання учнів до розмірковування, виконання завдань без страху помилитися. При таких умовах оцінювання учнів відбувається і за кінцевим результатом, і за процесом його досягнення. Універсальність інтерактивних технологій полягає в тому, що, поряд з груповою роботою, має місце особистісно-орієнтований підхід, у вигляді диференційного підходу. Одне й теж завдання може стимулювати розвиток творчих можливостей одних учнів і гальмувати інших. Тобто, для одних учні завдання буде творчим, а для інших - навчальним. Це залежить від здібностей учнів. Моя мета на уроці - дати можливість «вижити» будь - якому учневі. Завдання інтерактивних технологій і полягає в тому, щоб усіх учнів залучити до розв’язання різноманітних творчих завдань, використовуючи принцип комунікативності, зосередити увагу не стільки на засвоєнні мовних засобів чи розвитку навичок і умінь, скільки на діяльності, в процесі якої застосовується мова. Бернард Шоу стверджував: “Єдиний шлях, який веде до знань – це діяльність”, тобто, йдеться про вміння використовувати набуті знання на практиці. Така організація творчої навчальної діяльності учнів дає змогу кожному працювати в оптимальному темпі, не відчуваючи своєї “лінгвістичної інтелектуальної неповноцінності”, поступово навчатися узагальнених прийомів розумової діяльності, методів розв’язання широкого кола задач.  

До інтерактивних методів, які я намагаюся застосовувати на уроках, також належить метод проектів. Проект - це можливість учня виразити свої особисті ідеї у зручній для їх творчо продуманої форми: виготовлення колажів, афіш, газет, проведення виставок. У процесі проектної роботи відповідальність за навчання лягає на самого учня як індивіда і як члена проектної групи. Основне, що учень, а не вчитель визначає, яку інформацію буде мати проект, в якій формі пройде презентація. Надзвичайно важливо показати дитині її особисту зацікавленість у здобутті цих знань, де і яким чином вони можуть їй знадобитись у житті. Проблема мусить бути з реального життя, знайома і значуща для дитини, для її розв'язання дитині необхідно здобуті знання або ті, що їх належить здобути. Робота над проектом включає усвідомлення учнем мети, формування задуму, розробку організаційного плану, роботу за планом, підбиття підсумків. Під час використання технології вирішується ціла низка різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань: розвиваються пізнавальні навички учнів, формується вміння самостійно конструювати свої знання, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, активно розвивається критичне мислення, сфера комунікації тощо. Результати проектів повинні бути матеріальними, тобто відповідно оформленими – плакат, відеофільм, альбом, комп'ютерна газета. Найчастіше мої учні працюють над творчими та інформаційними проектами. Я не можу стверджувати, що проектна робота допоможе вирішенню всіх проблем у вивченні іноземної мови, але це ефективний засіб від одноманітності, нудьги. Він сприяє розвитку творчої особистості учня, розширенню мовних знань. Це реальна можливість використати знання, отримані на інших уроках, на уроці англійської для передачі їх засобами іноземної мови.

Однією із найчастіше використовуваних форм роботи на уроці англійської мови є гра. Важливо усвідомлювати,  вирішенню яких дидактичних задач повинна сприяти дана гра, на розвиток яких психічних процесів вона спрямована. Гра - це лише оболонка, форма, змістом якої повинне бути навчання, оволодіння видами мовної діяльності. Найбільший теоретик ігрової діяльності Д.Б. Эльконін  наділяє гру чотирма найважливішими для дитини функціями: засіб розвитку мотиваційно-споживницької сфери; засіб пізнання; засіб розвитку розумових дій; засіб розвитку довільної поведінки.  Гра визначає важливі ознаки перебудови і формування нових якостей особи; саме у грі діти засвоюють норми поведінки; гра вчить, змінює, виховує. Природа створила дитячі ігри для всебічної підготовки до життя. Тому вони мають генетичний зв'язок зі  всіма видами діяльності людини і виступають як специфічно дитяча форма пізнання, і праці, і спілкування, і мистецтва, і спорту. Роль педагога у грі складна, вимагає знань, готовності відповісти на питання дітей, граючи з ними, вести процес навчання непомітно. На уроках я часто використовую наступні види ігор:

1) рухливі ігри (зарядка з командами, гра в тварин, ігри на увагу, знаходження захованого предмета);

2) ігри з м’ячем (питання-відповідь, переклад слів і речень з української на англійську і навпаки);

3) ігри - змагання (діти поділяються на команди і виконують різні завдання);

4) настільні ігри (лото, доміно, малювання);

5) вірші і пісні, які супроводжуються рухами;

6) діалоги з героями книг англійських авторів (Вінні-Пух, Гаррі Поттер);

7) рольові ігри („Готуємо обід”, „У магазині”).

Інноваційна освіта - це нова педагогіка, нові освітні процеси, нові технології, що дають можливість навчанню іноземних мов орієнтуватися в нових умовах, адаптуватися до нових вимог. Саме активні методи навчання дають змогу тому, хто навчається, розкритися як особистості. Активна розумова і практична діяльність, у навчальному процесі є важливим чинником підвищення ефективності засвоєння і практичного опанування іноземними мовами. Основою інтеракції є принцип багатосторонньої комунікації, яка характеризується відсутністю полярності та мінімальною сконцентрованістю на точці зору викладача. Інтерактивне навчання це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), в якому учень та учитель є рівноправними суб’єктами освітнього процесу. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, вихованню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії. Мета інтерактивного навчання  створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчує свою успішність під час вивчення іноземної мови, інтелектуальну спроможність. Інтерактивні технології навчання стимулюють пізнавальну діяльність і самостійність учнів. Ця модель бачить спілкування в системі учень-учитель, наявність творчих (часто домашніх) завдань як обов'язкових. Інтерактивна модель своєю метою ставить організацію комфортних умов навчання, при яких всі учні активно взаємодіють між собою. Інтерактивна творчість вчителя й учня безмежна. Важливо тільки вміло направити її для  досягнення поставлених навчальних цілей.  Працюючи у даному напрямку не так багато часу, вже переконалася, що інтерактивні методи сприяють інтенсифікації та оптимізації навчального процесу. Вислів Бенджаміна Франкліна “Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn” націлюють на роботу: пропонуючи учням активні форми роботи для навчання, тим самим створюємо умови для їх активної участі у процесі набуття знань і адекватного використання набутих знань у реальному житті. Використовуючи активні форми навчальної діяльності, можна змінювати підходи до наочності: вона повинна містити елемент роздуму, на основі якого учні самостійно опрацьовують матеріал.

Таким чином, можна зробити висновок, що ефективність комунікативно спрямованого навчання іноземних мов у школі залежать від бажання і здатності вчителя скористатися позитивним досвідом вітчизняних та іноземних учених і практиків щодо гуманістичного підходу у навчанні, розуміння необхідності відмовитися від авторитарних методів. Методи навчання іноземних мов, які ґрунтуються на гуманістичному підході, допомагають розкрити творчий потенціал учнів і сприяють розвитку та самовдосконаленню навчально-комунікативного процесу. Практично на кожному занятті намагаюся застосовувати елементи інтерактивної методики.

Пропоную переглянути конспекти уроків англійської мови у 6 класі загальноосвітньої школи з теми ”Food. Products. Cooking.”

Конспекти  уроків  англійської мови у 6 класі   

 

Урок 1.                               

 Тема: Продукти харчування. Вчимося готувати

Мета: навчальна – повторити назви фруктів, овочів, продуктів харчування; активізувати знання граматичних правил утворення Present Simple, Past Simple, Present Continuous; ознайомити учнів з дієсловами теми «Приготування їжі»; розвиваюча – розвиток навичок усного монологічного й діалогічного мовлення, читання  й аудіювання, розвивати навички роботи у парі й у групі; виховна – виховувати поняття культури харчування, доброзичливе ставлення до співрозмовника.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Обладнання: роздатковий матеріал, малюнки фруктів та овочів, мультимедійний проектор для демонстрації слайдів.

План уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Введення в іншомовну атмосферу.
 3. Фонетична зарядка.
 4. Повідомлення теми і мети уроку.
 5. Активізація знань і навичок учнів.
 6. Вивчення нового матеріалу.
 7. Фізкультхвилинка.
 8. Закріплення нового матеріалу.
 9. Пояснення домашнього завдання.
 10. Підсумок уроку. Оцінювання учнів.

 

Хід уроку

1. Організаційний матеріал.

Teacher: Good morning, pupils!

Pupils: Good morning, good morning,

Good morning to you!

Good morning, good morning,

I am glad to see you.

Teacher: I am glad to see you at our lesson. Sit down, please.

2. Введення в іншомовну атмосферу. Бесіда з учнями.

Вчитель ставить запитання учням:

 1. How are you today?
 2. Are you ready for the lesson?
 3. Are you hungry?
 4. Did you have breakfast in the morning?
 5. What did you have for breakfast today? As for me I ate potatoes in the morning, let’s train your pronunciation and read a poem about potato pancakes.

3. Фонетична зарядка.

Take a potato and pat, pat, pat,

Roll it to make it flat, flat, flat,

Fry in a pan with fat, fat, fat,

     Potato pancakes just like that!

4. Повідомлення теми і мети уроку.

Teacher: I hope you’ll easily guess the topic of our today lesson.

You can see two sheets of paper with 8 pictures on the blackboard.

The first letters of these words make the topic of the lesson. Let’s guess these words.

 

      f

o

o

d

 

c

o

o

k

 

That’s right! The topic of our lesson is “Food. Products. Cooking”. We’ll recollect the names of fruit, vegetables, food products and learn the new verbs on the topic “Cooking”.

5. Повторення лексики.

1) Назвати овоч або фрукт, зображений на картинці.    vegetables!

What is this?                                  

Do you like it?                      

What colour is it? 

2) Учні в групах вибирають і виписують слова певної тематики (назви фруктів, овочів, продуктів, страв). Один представник групи прикріплює відповіді на дошці і читає слова з перекладом на українську мову.

Teacher: Let’s recollect the words on the topic “Fruit. Vegetables. Products.” I want you to make four groups, each group will have the list of words. The task is to choose and write down the words on the given topic. Then one pupil will read and translate these words.

3) Завдання на усне мовлення «Продовж речення».

Let’s make up sentences with the following beginning.

1. I like …

2. I am crazy about…

3. I can cook…

4. I don’t like…

5. I hate …                                                                                                        

 

6. Вивчення нового матеріалу.

1) На дошці записана транскрипція і дієслова англійською мовою, учні повинні прочитати транскрипцію і знайти до неї відповідне дієслово. На слайді учням демонструється картинка з українським перекладом, на дошці поряд зі словами прикріплюється і переклад. Коли всі дієслова прочитані, перекладені,  учні повторюють за вчителем (тренуються у вимові).

Teacher: Now we are going to learn the new verbs concerning the topic “Cooking”. You see the transcription on the blackboard, read it, find the right English word and put it next to the transcription. You can see the picture and the Ukrainian translation.

 1. Grill - смажити на грилі                          
 2. Roast – смажити в  духовці
 3. Fry – смажити на жирі
 4. Peel – обчищати шкірку
 5. Mix - змішувати
 6. Slice – різати скибочками
 7. Boil - варити
 8. Stew - тушкувати
 9. Steam – варити на пару
 10. Cut - різати
 11. Mash – перемішувати у пюре, товкти
 12. Add - додавати

2) Вправа на використання нових лексичних одиниць у відомих граматичних структурах. Усно перекласти речення англійською.

Teacher: Let’s train and use the new verbs in the sentences. Translate into English, if it is necessary you may look at the table with grammar rules.

 1. Я умію смажити картоплю.
 2. Моя мама не смажить овочі.
 3. Ти чистиш яблука? Ні
 4. Ми часто смажимо на грилі м'ясо.
 5. Я ріжу скибочками сир на сніданок.
 6. Вона не варить макарони.
 7. Я зараз смажу на грилі овочі.
 8. Я не різав хліб учора.
 9. Моя сестра зараз змішує салат.
 10. Ти умієш товкти картоплю?                      

3) Скласти міні - діалоги (ланцюжком).

Teacher: Let’s make up the little dialogues in chain. Let’s ask each other what you can do with different products. Use the new verbs in every question.

Example: Can you mash potatoes? - Yes, I can. Can you mix eggs? – No, I can’t. Can you slice the lemon?

 

7. Фізкультхвилинка.

Let’s have a little rest. Let’s do some exercises!

Hands up, hands down! Hands on hips, sit down!

Stand up, hands to sides, bend left, bend right!

One, two, three – hop! One, two, three – stop!

 

8. Закріплення нового матеріалу.

Диференційовані завдання:

1) для слабших учнів - на карточках зайти відповідні українські й англійські словосполучення.

 1. Смажити курча в духовці      а) boil eggs
 2. Смажити картоплю                б) stew fruit
 3. Чистити лимон від шкірки    в) cook soup
 4. Тушкувати фрукти                 г) mash potatoes
 5. Варити на пару рибу              д) roast chicken
 6. Різати м'ясо                             е) mix vegetables
 7. Змішувати овочі                     є) steam fish
 8. Робити картопляне пюре      ж) peel the lemon
 9. Готувати суп                           з) cut meet
 10. Варити яйця                            и) fry potatoes

2) для сильніших учнів робота у парах - пара отримує десять розрізаних речень одного тексту, завдання учнів прослухати текст (вчитель читає двічі) і скласти речення в порядку їх розміщення у тексті.

Teacher: Some pupils will have to do the task (to match the word combinations) on the cards, the others have to work in pairs to put the mixed sentences in the right order. Listen to the teacher’s reading the text and make the whole text. Then we’ll read and translate it into English.

 

The text: First take one potato, one carrot, one egg, one cucumber and some sausage. Wash a potato and a carrot carefully. Then boil them. Boil one egg. Peel boiled vegetables and an egg. Wash one cucumber, peel it. Cut vegetables, an egg, sausage into small pieces. Mix everything. Add salt, pepper and mayonnaise. Help yourself!

3) Гра на вгадування дієслів. Вчитель  виступає у ролі кухаря, потім роль ведучого виконує учень. Переможці отримують призи.

Teacher: Now I will be a cook, ask me what I do with products every day. Example: Do you cut every day? No, I don’t.  Do you roast every day? Yes, I do

 

8. Пояснення щодо виконання домашнього завдання.

Вивчити нові дієслова. Сильніші учні пишуть рецепт салату, слабші  придумують 5 речень з новими словами.

Teacher: Тhe best pupils will write their own recipe of the salad at home; the weaker pupils will make up 5 sentences with the new words.

 

9. Підсумок  уроку. Оцінювання учнів.

Учні  записують слово, яке найкраще запам’ятали на уроці на  паперових моделях фруктів і прикріплюють їх на кухарський ковпак  на дошці. Учень називає слово з перекладом, потім вчитель оголошує йому оцінку за роботу на уроці.

Teacher: Our lesson is finishing. Today we have recollected the names of fruit, vegetables, products and have learned the new verbs. Now we can tell how we cook food. Let’s read the verbs one more time! You have the picture of the fruit on each desk for every person – now write down the verb you remembered today best of all. You can see a big white cook’s cap on the blackboard. Put your  fruit on it and name this word with translation. You will be given a mark for your work at the lesson.

The lesson is over. Thank you for cooperation. Good – bye, pupils!

 

Урок 2.

Тема. Готуємо страви.

Мета: навчальна – вдосконалювати  вживання  лексики теми “Cooking“, навчати дітей складати прості рецепти страв; розвиваюча – розвивати навички письма, діалогічного мовлення, розвивати пізнавальний інтерес до англійської мови; виховна – виховувати самостійність, поняття культури харчування.

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвих навичок

Обладнання: мультимедійний проектор, роздатковий матеріал, картинки із зображенням фруктів та овочів.

План уроку.

1. Організаційний момент.

2. Введення  в іншомовну атмосферу. Бесіда з учнями.

3. Фонетична зарядка.

4. Перевірка домашнього завдання.

5. Повідомлення теми і мети уроку.

6. Виконання тренувальних вправ.

7. Фізкультхвилинка.

8. Виконання тренувальних вправ.

9. Підсумок уроку.

10. Оцінювання учнів.

11. Пояснення виконання домашнього завдання.

Хід уроку.

1.Організаційний момент.

Teacher: Good morning, children. I am glad to see you again.

Pupils: Good morning, dear teacher!

Good morning! How are you?

We are very happy

To say hello to you!

 

2. Введення в іншомовну атмосферу. Бесіда з учнями.

How do you feel today?

 Do you like today’s weather? Why?

Do you like autumn?

Is autumn the richest season in fruit and vegetables?

What is your favourite fruit? And what about vegetables?

 

3. Фонетична зарядка.                                                             

                                                                      

“Milk and yoghurt, curd and cheese,       

Give me fresh tomatoes, please!

Give me carrots, cabbage, peas,

And some chocolate”, - said Liz.

 

4. Перевірка  домашнього завдання.

1) Гра “A quickly orange”. Вчитель називає слово українською і кидає м’яч учневі, учень відповідає англійською і повертає м’яч вчителю.

Your hometask for  today was to learn the verbs on the topic “Cooking food”. Let’s play with this nice big orange and check up your knowledge. I will tell you the Ukrainian words and you’ll have to answer in English.

2) Представити свій рецепт салату. (3- 4учні)

Teacher: You have written the recipes of your own salads at home, let some pupils read their recipes.

 

5.  Повідомлення теми і мети уроку.

Today we are going to train in using the words on the topic “Cooking food”.

We’ll speak about cooking different dishes, you will be able to make your own dialogues about cooking salad.

 

6. Виконання тренувальних вправ на розвиток мовленнєвих навичок.

1) Вправа на знання лексики. На плакаті записаний рецепт фруктового салату. У реченнях пропущені дієслова, учні читають їх, перекладають українською, називають відсутні слова і записують їх на дошці. Для полегшення завдання  можна звернутися до фото на слайді.

 

 

Teacher: The cooks are interested in the ancient recipes and now I propose you to read such a recipe. But it’s so old that the mice ate some words. You have to read sentences and guess the missed verb. If you have some problems you may look at the pictures.

 

The text: Today we’ll … fruit salad. Take one banana, one red apple, one pear, one orange and kiwi. Wash the fruit. Take a knife and … each fruit. Then … an apple, an orange, a pear and one kiwi into small pieces. Take one banana and … it. Then… banana slices on the olive oil.  … the fruit together. Take peanuts and … them. Add the roast peanuts and … them to the salad. The fruit salad is ready. Good appetite!

The key: cook, peel, cut, slice, fry, mix, roast, add.

2) Вправа на розвиток  навичок  перекладу українською  й читання. Учні працюють у парах. Кожна пара отримує текст діалогу, у якому репліки перемішані. Завдання скласти  речення у відповідному порядку. Перша пара, яка закінчить, читає текст діалогу, інші учні перекладають.

Teacher: You will work in pairs. Each pair will get the dialogue with mixed sentences. Your task is to put the sentences in the right order. Then we’ll read and translate this dialogue into English.

The text for the pupils.

 • It’s a vegetable Greek salad.
 • You need cheese, tomatoes, paprika, olives, cucumbers and eggs.
 • Can I help you?
 • But I have a problem. I have to roast the chicken and have no time to cook a salad.
 • It’s very good.
 • Of course, dear. I’ll be very grateful for you.
 • What salad would you like to cook?
 • Oh, our guests will come in two hours!
 • What products do I need?

The dialogue

 • Oh, our guests will come in two hours!
 • It’s very good.
 • But I have a problem. I have to roast the chicken and have no time to cook a salad.
 • Can I help you?
 • Of course, dear. I’ll be very grateful for you.
 • What salad would you like to cook?
 • It’s a vegetable Greek salad.
 • What products do I need?
 • You need cheese, tomatoes, paprika, olives, cucumbers and eggs.

7. Фізкультхвилинка.

Stand up and look around,

Shake your head, touch the ground.

Stamp your feet upon the ground.

Clap, clap, clap – and sit down!

 

8. Виконання тренувальних вправ на розвиток мовленнєвих навичок.

1) Вправа на розвиток навичок діалогічного мовлення. Робота в парах. Придумати  продовження діалогу про приготування салату.

Teacher: Let’s continue the dialogue. You will work in pairs to make up your own finishing of this story.

The example:

 • Can you help me?
 • Yes, I can. But I don’t know what to do with these products.
 • I will explain you. First you should wash the vegetables carefully.
 • And then?  Have I to boil eggs?
 • Yes, you have. Then peel cucumbers and tomatoes and chop them.
 • And what about paprika?
 • You should also cut it into small pieces. Cut cheese and eggs. Don’t forget about olives.
 • I will mix everything, add salt and mayonnaise.
 • Oh, no, dear. It’s better and healthier to add an olive oil.
 • O.K., mum. I hope my salad will be very delicious!

2) Гра “What can you do with this product?”

Один учень витягає картинку, називає продукт і ставить іншому учневі запитання “Як його можна приготувати?”

Teacher: Now I want you to choose a picture, name the object in it and ask the other pupil how he can cook it.

Example: This is a tomato. What can you do with this tomato? How can you cook it? - I can peel it and slice it.

3) Завдання на розвиток монологічного мовлення.

За опорними слайдами розповісти рецепт приготування салату.

Teacher: I want you to imagine yourself as a famous cook. Now try to describe the recipe of cooking salad. The photos will help you. You may use the phrases on the blackboard:

I would like to cook…

First take…

Then…

After that…

 1. A recipe of meat salad with apples.

     

 1. A recipe of tomatoes with Feta Cheese and basil.

        

 1. A recipe of beet salad.

     

 

4) Вправа на розвиток навичок письма. Записати слова у реченнях у правильному порядку.

Teacher: You should put the words in the right order and read the following sentences.

 1. will / The cook /roast /in the afternoon / chicken/.
 2. is/ This/salad/ friends/  fruit / popular/ my/with.
 3. grilled / am/ meat / crazy/ I / about.
 4. fish/ can/ My/ well / steam/ mother/ very.
 5. salad/ That/ delicious/ was / vegetable / so!
 6. slice/ Would/ of lemon/ like/ you/ a?
 7. now / We/ potatoes/ peeling / are.

The right sentences:

 1. The cook will roast chicken in the afternoon.
 2. This fruit salad is popular with my friends.
 3. I am crazy about grilled meat.
 4. My mother can steam fish very well.
 5. That vegetable salad was so delicious!
 6. Would you like a slice of lemon?
 7. We are peeling potatoes now.

9. Підсумок уроку.

Teacher: Today we have done many interesting exercises to train you in using the words on the topic ”Cooking food”. What task did you like best of all and why? Express your opinion.

10. Оцінювання учнів.

11. Пояснення виконання домашнього завдання.

 1. Повторити лексику.
 2. Виконати вправу 7ст.51(вставити потрібні слова у речення). Підручник Биркун Л. 6 клас
 3. Високий рівень: придумати і записати запитання для своїх однокласників про їх кулінарні вподобання.

Урок 3.

Тема: Складаємо меню

Мета: навчальна – вдосконалювати вживання у мовленні лексики з теми “Food. Products. Cooking”, навчати складати меню з різноманітних страв; розвиваюча – розвивати  навички письма й усного мовлення, формувати  лексичні  навички, розвивати мислення, уяву; виховна – виховувати інтерес до вивчення іноземної мови.

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвих навичок

Обладнання: мультимедійний проектор, підручник, роздатковий матеріал.

План.

 1. Організаційний момент.
 2. Бесіда з учнями. Введення в іншомовну атмосферу.
 3. Фонетична зарядка.
 4. Перевірка домашнього завдання.
 5. Повідомлення теми і мети.
 6. Виконання тренувальних вправ.
 7. Підсумок уроку.
 8. Оцінювання учнів.
 9. Пояснення виконання домашнього завдання.

Хід уроку.

1. Організаційний момент.

Good morning, boys and girls! I am so glad to see you again. Take your seats, please.

2. Введення в іншомовну атмосферу. Бесіда з учнями.

How are you today? Are you full of energy?

Where do you take your strength from?

What food brings you much energy?

3.Фонетична зарядка.                    

                             

I like pizza,

You like cheese.

We like ice – cream!

Ice – cream, please!

 

4. Перевірка домашнього завдання.

Учні читають текст вправи 7 на ст.51 і пояснюють, які дієслова вставили у речення. Учні, які вдома складали запитання, ставлять їх своїм однокласникам, а ті в свою чергу відповідають. (2 учні)

 

5. Повідомлення теми і мети.

At the lesson we are going to speak about  different  dishes and we’ll try to make the menu.

 

6. Виконання тренувальних вправ.

1) Знайти і прочитати відповідні англійські слова та їх визначення, що записані на слайді. Перекласти українською.

Teacher: Match the words with their definitions and translate into Ukrainian.

 • 1.starter             a) a sweet dish at the end of the meal
 • 2. main course   b) something for not to be thirsty
 • 3. dessert           c) the first dish in the meal
 • 4. drink              d) the most essential dish of a meal

 

 • 1.starter             a) the first dish in the meal
 • 2. main course   b) the most essential dish of a meal
 • 3. dessert           c) a sweet dish at the end of the meal
 • 4. drink              d) something for not to be thirsty

2) Робота в групах. За 2 хвилини обговорити і назвати приклади страв і напоїв для ілюстрації кожної слова.

Teacher: I want you to work in groups to name two or three examples of dishes and drinks for starters, main courses, desserts, drinks. Then one pupil from each group will tell us your examples.

3) Складання опорної схеми на дошці.

Teacher: Let’s make the mind – map on the blackboard. One pupil writes down one  dish or drink.

 Starters… Main courses… Desserts… Drinks…

4)  Лексична гра “Знайди заховані слова”.

Let’s recollect  the names of some dishes. You can find these 10 hidden words among the letters of the English alphabet.

o

m

e

l

e

t

t

e

r

h

n

i

p

e

a

p

i

z

z

a

f

p

u

d

p

a

s

d

p

y

n

o

d

c

a

y

t

j

a

o

c

r

d

g

n

t

o

k

s

g

h

r

i

b

c

e

a

l

t

h

i

i

n

h

a

w

s

i

a

u

p

d

g

n

k

r

t

o

u

r

s

g

c

d

e

e

f

h

m

t

m

e

s

s

a

u

s

a

g

e

 

The hidden words: omelette, porridge, pancake, sausage, pasta, pizza, chips, toast, pudding, yoghurt.

 

5) Фізкультхвилинка. Гра “Simon says”

 

6) Вправа “Мікрофон“. Вчитель у ролі офіціанта, якому учні роблять замовлення.

Teacher: I will be a waiter, you will be the visitors of the restaurant. Please, quickly answer the question ”What would you like to order?”

Pupils: I would like to have … because…

 

7) Інтерактивна вправа “Акваріум“.  Двоє учнів грають ролі журналіста й зірки, запрошеної на кулінарну програму. Журналіст ставить зірці запитання про кулінарні вподобання, учні на місцях уважно слухають відповіді, щоб потім обговорити у групах почуте й представити спеціальне меню для зірки.

Teacher: Now we are going to visit the cooking TV program. We’ll have two main participants - a journalist (he will ask questions) and a star (he will answer the questions). The other pupils will be cooks and they will listen to the answers and make up the proper dinner menu for this star. Then we’ll decide which menu was the best.

Questions:

 1. What do you usually have for breakfast?
 2. What is your favourite dish?
 3. How many times a day do you eat?
 4. Do you have supper?
 5. When do you eat the last time a day?
 6. Do you have dinner on the go?
 7. What is your favourite dessert?
 8. What drinks do you prefer?
 9. Are you a vegetarian?

8) Диференційованi завдання.

Слабші учні вставляють

Вхід на сайт

Пошук

Друзі сайту
 • Create a free website
 • uCoz Community
 • uCoz Textbook
 • Video Tutorials
 • Official Templates Store
 • Best Websites Examples