Четвер
19.09.2019
07:52
Вітаю Вас Гість
RSS
 
Трофимова Наталія Іванівна
Головна Реєстрація Вхід
Card 1. English language »
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

АНГЛІЙСЬКА МОВА

11-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, друзі (батьки і діти, толерантне ставлення до оточуючих)
Культура харчування (особисті пріоритети, заклади громадського харчування)
Мистецтво (жанри мистецтва, кіно, театр, живопис, телебачення,   вплив мистецтва на  естетичний розвиток людини)
Молодь і молодіжна культура (життя і проблеми молоді, молодіжний рух в Україні та у світі)

Наука і технічний прогрес

Природа і довкілля

(вплив науково-технічного прогресу на життя людини і довкілля)

Україна у світі (суспільно-політичне життя в країні, представницькі місії за кордоном, міжнародне співробітництво)

Шкільне життя

(випускні іспити)

Робота і професії

(вибір професії, пошук роботи, планування майбутнього)

— описувати проблеми, досягнення, виявляти їхні причини і наслідки;
— висловлювати власні припущення, прогнозувати ймовірність подій і наслідків;
—описувати та інтерпретувати реалії рідної та іншомовної культур;
— аналізувати явища суспiльно-полiтичного, економічного, культурного життя різних країн;
— обговорювати перспективи, давати поради, реагувати на поради інших;
— аргументувати свою точку зору;
— аналізувати взаємостосунки між учителями і учнями, батьками і дітьми, ровесниками, розкриваючи причини непорозумінь і конфліктів, а також висловлюючи пропозиції щодо їх розв’язання;
— оцінювати вплив науково-технічного процесу на різні сфери сучасного життя і довкілля;

— вступати в дискусію, привертаючи увагу співрозмовника;

— підтримувати дискусію, розгортаючи, уточнюючи, вносячи корективи у висловлювання співрозмовників або змiнюючи тему розмови;
— висловлювати побажання, демонструвати зацiкавленість у предметі розмови;
— висловлювати своє емоційне ставлення та з’ясовувати ставлення інших до предмета обговорення;
— підводити підсумки обговорення, завершувати розмову, висловлюючи власне ставлення до розглянутої проблеми.

- Fancy seeing you again. How are things? -Fine,thanks.  - How are you getting on? - I’m OK.
- Well, I’d better be off now! Bye!
- Еxcuse me. I am afraid this coffee isn’t very hot.

- Sorry, but I don’t want you to cycle late at night. It’s dark and you may have an accident.

- What does “VSO” stand for? - It stands for “Voluntarily Service Overseas”

- What’s a CV? - It’s a curriculum vitae.

- Could you help me with my project some time this week? - I’m afraid I can’t this week but I might be able to help you next week.
- In one survey, it was found that ...

-We live in what has been called “the global villаge”.

- You’ll regret speaking to me like that!

- If you have studied, you’ll do well in today’s test. 

-If  I won a lottery, I would move to Hawaii.

- The man who started Microsoft is now very rich.


 

Норми поведінки та спілкування.
Їжа, напої й закуски.
Організації по захисту навколишнього середовища.
Фестивалі.
Види мистецтва.

Характеристика фільму / вистави / телепрограми.
Опис картини.
Емоції.

Суспільно-політична лексика.
Міжнародні організації: ЄС, ООН, Рада Європи.
Інституції ЄС.
Міжнародні освітні програми.

 

 

Дієслово:  Систематизація видо-часових форм.

Умовні речення І, ІІ, ІІІ типів.

Узгодження часів.

Пряма та непряма мова.

Підрядні та складносурядні речення.

Інфінітив.
Дієприкметник: 1, 2.
Прислівник: Until / when, а також

повторення граматичних структур, введених у попередніх класах.

 

Вимова в цілому досить чітка для розуміння, незважаючи на присутність помітного акценту.
Під час спілкування може виникати необхідність перепитувати та повторювати, але ці нюанси не заважають загальному розумінню.

Знання суспільства і культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— цінності, ідеали, норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— ритуальна поведінка;
— здатність визначити й  використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— правила вступу до розмови.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розумiти і при необхідності передавати нову інформацію;
— визначати власні потреби та цілі, організовувати власні стратегії для досягнення цих цілей відповідно до своїх особливостей та здібностей;
— сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо);
— використовувати нові технології.

МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

 

На кінець 11- класу учні:

 

Аудіювання

                                              Говоріння

Читання

Письмо

 

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

 

 

— розуміють  інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);

— розуміють основний зміст     текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування, виділяючи головну думку/ідею, диференціюючи основні факти і другорядну інформацію;

— вибирають необхідну інформацію з прослуханого.

Використовують лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— висловлюються відповідно до певної ситуації або у зв’язку з прочитаним, почутим, побаченим;

— описують об’єкти повсякденного

оточення, події й види діяльності, в яких учень бере участь;

—  розповідають про повсякденне життя, про минулу діяльність, про плани на майбутнє, дотримуючись нормативного мовлення;

— передають зміст книжки/фільму/ вистави тощо, висловлюючи своє ставлення/враження.

Обсяг висловлювання — не менше 22 речень.

 

— спілкуються, дотримуючись основних  норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

— ведуть бесіду з однією чи кількома особами відповідно до комунікативної ситуації в рамках  тематики, визначеної програмою;

— розширюють запропоновану співбесідником тему розмови, переходять на іншу тему;

— адекватно поводяться у комунікативних ситуаціях, демонструючи мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови;

— використовують міміку та жести.

Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому в попередні роки вивчення мови, і відповідає цiлям, завданням, умовам спілкування  в межах програмної тематики.

Висловлювання кожного — не менше 12 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

 

— читають  (з повним розумінням)  тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;

— знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі);

— переглядають текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання.

 Обсяг — не менше 1000 друкованих знаків.

 

— заповнюють  анкету тощо;

— пишуть поздоровлення, запрошення, оголошення;

— пишуть записку- повідомлення для друга / члена сім’ї;

— пишуть  лист-повідомлення у формі розповіді/опису, висловлюючи свої враження, думки про особи,  події, об’єкти, явища, факти.

Обсяг — не менше 20 речень. 

 

 

Вхід на сайт

Пошук

Друзі сайту
  • Create a free website
  • uCoz Community
  • uCoz Textbook
  • Video Tutorials
  • Official Templates Store
  • Best Websites Examples