Четвер
19.09.2019
07:50
Вітаю Вас Гість
RSS
 
Трофимова Наталія Іванівна
Головна Реєстрація Вхід
На допомогу класному керівнику »
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Проблема, над якою працюю

Як класний керівник працюю над проблемою «Формування повноцінного, дружного колективу,  в якому кожен учень розвиватиметься як цілісна й гармонійна особистість». Вважаю, що це питання не нове, але з огляду на великі політичні та суспільні зміни, воно набуло зараз іншого звучання і змісту.

Людина не може існувати ізольовано від суспільства. Вона постійно знаходиться у русі, здобуває нові знання і обмінюється інформацією з оточуючими. Слово «колектив» походить від латинського «collectivus», яке виникло від слова «collegere» - збиратися разом. Проте в сучасному розумінні колектив - це зовсім не механічне об’єднання індивідів. Колектив –це особливий єдиний цілісний організм, що живе по своїх законах. Саме взаємозв'язок, відносини і переваги дають можливість колективу набути певної структури, емоційного забарвлення, особливого «духу». Колектив — соціально значима група людей, які об’єднані спільною метою, узгоджено діють для досягнення мети і мають органи самоврядування. Його характеризують єдність мети, цілей, високий рівень міжособистісного спілкування, згуртованість, внутрішня дисципліна, специфічні норми співжиття. Він є ланкою, що з'єднує особистість із суспільством. Виховання особистості в колективі є втіленням закономірностей розвитку суспільства, адже в колективних взаєминах створюються умови для соціально-психічного розвитку. Відокремившись від колективу, людина опиняється в соціально-психологічному вакуумі, що значно ускладнює її розвиток.
Набуття соціального досвіду, самореалізація особистості значною мірою відбувається у процесі спілкування і взаємодії у колективі, який є важливим виховним, організуючим і регулюючим чинником. Часто взаємодія в колективі підказує дитині і шляхи самовиховання.

Виховний колектив відзначається розмаїттям видів, форм суспільно корисної праці та спілкування. Класний колектив володіє значними потенційними можливостями для розвитку особистості: в ньому відбувається засвоєння особистістю суспільних ідеалів, цінностей та психології колективу. Він виступає головною сферою виявлення індивідуальних можливостей та здібностей; в ньому відбувається формування і удосконалення позитивних якостей особистості: колективізм, вміння співпрацювати, комунікативність, самосвідомість, почуття власної гідності, інтерес та схильність до творчості. Найбільше значення для становлення особистості мають наступні характеристики шкільного колективу: наявність єдиної спільної мети, діяльності, системи внутрішніх зв’язків, велика різноманітність творчих особистостей – членів колективу; важкість та протиріччя колективного життя; складність структури і характеру внутрішньо – колективних відносин. Серед перелічених характеристик класного колективу слід виділити відносини, які виникають між школярами, бо саме вони в результаті визначають роль колективу в розвитку та становленню особистості.
Головна структурна ланка у школі – це клас. Саме в ньому зароджується інтерес до навчання, формуються соціальні відносини  між учнями. Клас  - система, яка допомагає реалізувати піклування про соціальне благополуччя дітей, вирішити проблему їх  дозвілля, згуртувати колектив, формувати відповідну емоційну атмосферу.

Рівні формування класного колективу:

 1. Вивчення учнів класу, постановка цілей і завдань виховної роботи.      

 2. Організація класного самоврядування, створення класних традицій, встановлення правильних взаємин із загальношкільним колективом.     

 3. Встановлення сприятливого психологічного мікроклімату в класі.

Організатором діяльності учнів у класі, координатором впливу є класний керівник. Важливе завдання класного керівника  в школі - створення умов для саморозвитку та необхідність формування і виховання в кожному учневі сильної  особистості з чітко вираженим власним “Я”, що здатна обґрунтовано відстоювати власну життєву позицію і погляди.

Як класний керівник 7 класу працюю над проблемою «Формування повноцінного, дружного колективу,  в якому кожен учень розвиватиметься як цілісна й гармонійна особистість». Над цією проблемою почала працювати ще в 6 класі після того, як учні адаптувалися після переходу з початкової школи в середню. Учні вже засвоїли основні правила і засади поведінки, навчання у середній школі.

Зараз ми наполегливо працюємо над створенням позитивного мікроклімату всередині класу, продовжуємо виконувати спільні справи з метою налагодження стосунків всередині класного колективу. Учні сьомого класу мають стати згуртованішими, кожен повинен відчути себе значущим у житті і розвитку класу, діти повинні зацікавитися спільною справою не заради похвали, оцінки за поведінку, а заради самого процесу спілкування один з одним, заради спільної мети і спільної справи.                                                  Як класний керівник намагаюся покращити індивідуальну роботу з кожним учнем, далі продовжую вивчати риси характеру, здібності, індивідуальні особливості і потреби кожної дитини класу. Підтримую постійний зв'язок із психологом та соціальним працівником школи. Намагаюся підвищувати рівень освіченості батьків у питанні виховання, покращення навчальної діяльності семикласників. Регулярно проводжу батьківські збори, а також зустрічаюся з батьками для індивідуальних бесід, коли це потрібно. На батьківських зборах обговорювалися питання «Інтернет і дитина. За і проти», «Відповідальна людина відповідальна в усьому», «Моральне виховання в родині», «Як виховати доброзичливу і небайдужу людину», «Увага: у родині підліток!».

У своїй роботі керуюся основними орієнтирами виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що передбачають створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для проектування моделей виховних систем у загальноосвітніх навчальних закладах України; організацію виховного процесу в класному колективі та в роботі з батьками на засадах проектної педагогіки; створення програми виховання для класу з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей класного керівника, батьків, а також - результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів; змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів; задоволення базових потреб особистості вихованця (фізіологічних потреб, потреби в безпеці, любові та прихильності, визнанні та оцінці); реалізацію у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах; оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової; створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки).

Класним керівником заплановані такі кроки для роботи з класним колективом.

1. Формування дружного класного колективу. 

 2. Створення умов для формування особистості кожного учня індивідуально.

3. Формування моральних цінностей  учнів.  

 4. Організація видів діяльності, які допомогають розвиватися усім учням у класі.

Наведу приклади виховних заходів, що проведені чи заплановані.

Ціннісне ставлення до себе. Бесіди стосуються збереження життя і здоров’я, формування поняття здорового способу життя, пояснення правил особистої гігієни, проводитимуться заходи для розвитку і вдосконалення пізнавальної діяльності, формування класного колективу та розвитку кожного учня як особистості. Класні години «Життя людини – найвища цінність», «Які ми? Хто ми?», «У пошуках власного ідеалу», «Увага! Отруйні гриби!», «Як зберегти своє здоров’я», «У країні чистоти», «Правила поведінки із займистими та вибухонебезпечними предметами», зустрічі зі шкільною медичною сестрою та лікарем.

Ціннісне ставлення до праці. Здійснюється цей принцип у процесі виконання посильної фізичної роботи, прибирання прилеглої до школи території, робота по озелененню класної кімнати, бесід про правила чергування у класі по школі, про необхідність берегти і поважати працю інших людей. Для підвищення загального рівня учні ознайомлюються із різними професіями своїх батьків та інших людей. Класні години «Всі професії важливі», «Поважаймо працю інших людей!», «Професії моїх батьків».

Ціннісне ставлення до природи. Вже проведені та плануються екскурсії та прогулянки в парк, до Березового гаю, на територію курорту «Миргород»,  участь у конкурсах малюнків, плакатів на природоохоронну тематику. Класні години «Дива планети Земля», «Природа навколо нас», участь у конкурсі «Збережемо ялинку», посадка дерев і квітів біля школи.

Ціннісне ставлення до культури та мистецтва. Заплановані бесіди про українські звичаї, традиції, здобутки мистецтва. Проводяться походи в бібліотеки, відвідано музеї міста Миргорода, Сорочинців, Мгарського монастиря. Заплановані зустріч із цікавими людьми мистецьких професій. Відвідані виставки української вишивки, витинанок, картин із бісеру, фотовиставки, презентацію книги про Великого Кобзаря, прослухані лекції про Т.Г.Шевченка, Д.Гурамішвілі. Виховна година про Великого Кобзаря, «Андріївські вечорниці», новорічна вистава «Баба Яга стає зіркою».

Ціннісне ставлення до суспільства та держави. Усі серйозні та вагомі історичні події потрапляють у фокус уваги на класних годинах, плануються зустрічі із ветеранами війн, учасниками ліквідації аварії на ЧАЕС, відбувається регулярна участь учнів класу у конкурсах творів про війну, конкурсах малюнків та творчих робіт на патріотичну тематику. Виховна година «Україна – єдина країна», «Україна – моя земля», «Любов до Батьківщини неможлива без любові до рідного слова».

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей. Проводяться свята за участі учнів класу та їхніх тат, дідусів, мам та бабусь з метою покращення стосунків у родинах,  спільної діяльності школи, дітей та батьків. Класні години «Повага – ниточка, що з’єднує покоління», «Моя мама – найкраща», «День людей похилого віку», родинне свято «Ми – одна дружня родина».

На класних годинах використовую різні засоби і форми роботи для зацікавлення учнів, намагаюся залучати усіх учнів до обговорення проблем та питань. До всіх виховних годин є відео сюжети, мультфільми, музичний супровід, що допомагає розкрити тему. Використовую такі форми роботи з дітьми: робота у парі, обговорення у групах, «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Асоціації», «Дерево рішень».  

Основою сучасного виховного процесу є людина як найвища цінність. Провідною тенденцією виховання стає формування системи ціннісного ставлення особистості до соціального і природного довкілля та самої себе, гармонійного поєднання інтересів учасників виховного процесу: вихованця, котрий прагне саморозвитку і збереження своєї індивідуальності; суспільства, зусилля якого спрямовуються на всебічний розвиток особистості; держави, зацікавленої у тому, щоб діти зростали громадянами-патріотами.

Великого значення надаю учнівському самоврядуванню. Будую роботу класу так, щоб діти мали змогу самі вирішувати, що ми будемо робити в класі, в яких конкурсах брати участь, чому саме такі види діяльності оберемо. Прагну добитися того, щоб учні самостійно працювали без вказівки вчителя, щоб самі виявляли бажання займатися не лише своєю освітою, але і позакласними справами. Бо це теж надзвичайно важливий аспект розвитку особистості. На початку року були проведені загальні збори класу, на яких учні самі обрали стиль самоврядування – президентську республіку. Відповідно довідкритого голосування і особисте бажання, кожен учень посів певне місце в структурі класної держави.

Класна держава 7 класу

ПРЕЗИДЕНТ   

ПРЕМЄР-МІНІСТР

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ, ОСВІТИ І ДИСЦИПЛІНИ

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ

МІНІСТЕРСТВО ПРЕСИ ТА ІНФОРМАЦІЇ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ І СПОРТУ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ

Також визначені відповідальні за чергування по класу та по школі. Вчитель виступає порадником і координатором при виникненні якихось проблем.           На загальних зборах класного колективу були визначені і прийняті закони життя держави 7 класу. Учні та класний керівник підписали цей документ і намагаються виконувати ці закони.

Головні закони учнівської держави 7 класу

Ми, учні 7 класу, хочемо  мати дружний і згуртований колектив, у якому кожна людина відчуватиме себе особистістю. Досягти цього нам допоможуть закони:

 1. Берегти своє здоровя та здоров’я інших людей, які знаходяться поруч.
 2.  Поважати почуття інших людей, не ображати, не принижувати їх ні діями, ні словами.
 3. Кожний має право, щоб вислухали його  думку.
 4. Кожний повинен дати можливість висловитися іншому, навіть якщо не погоджується з його точкою зору.
 5.  Учень не має права заважати іншим  дітям одержувати необхідні знання на уроках. Це порушує їх право на освіту.
 6. Кожний має право брати участь у позакласній роботі, вносити пропозиції щодо покращення стосунків у класі, підтримання чистоти у класній кімнаті.

Погоджуємося і обіцяємо дотримуватися!!!!! Підписи

Великого значення для побудови дружного класного колективу є обізнаність вчителя із рисами характеру, зі ступенем розвитку учнів у навчанні та спілкуванні з однолітками, проблеми у стосунках із вчителями, батьками. Для цього регулярно проводиться анкетування, опитування учнів щодо різних питань. Були проведені опитування  «Рівень шкільної тривожності», «Мій найкращий друг», «Навчання у  класі: досягнення і проблеми», «Чи дружний наш клас», «Стосунки між учнями у нашому класі», «Як ми навчаємося. Школа і дім», «Чи подобається тобі наш клас», «Улюблені справи», «Мій характер».

Для виявлення рівня психологічного  комфорту дітей у класі був запроваджений «Щоденник погоди в класі». Учні оцінювали свій настрій, свої досягнення у кінці кожного дня, пізніше – у кінці кожного тижня у вигляді смайликів із різними виразами : усмішка, сім, розчарування, горе. На класних годинах учні намагалися пояснити, чому саме такий смайлик намалювали, що вдалося за тиждень, що турбує чи непокоїть. Така форма роботи допомогла класному керівникові краще зрозуміти та дізнатися індивідуальні особливості учнів класу. Аркуш зі смайликами висів у класній кімнаті, так що всі учні могли бачити, як почуваються їхні однокласники у класному колективі. Вони могли зробити корекцію своєї поведінки у ставленні до певного  учня.

Виховну роботу не можна відділити від навчальної, тому важливим напрямком діяльності класного керівника є співпраця з учителями-предметниками. Зробити дітей більш ерудованими, вільними у думках, упевненими у собі допомагає особистісно-орієнтований підхід.  Це педагогічна система, яка містить у собі індивідуальний, різнорівневий, диференційований підходи, які втілюються під час сумісної роботи класного керівника та вчителя-предметника.

Важливу роль у розвитку класного колективу посідає і встановлення правильних взаємин із загальношкільним колективом. Для життєдіяльності класного співтовариства істотне значення має участь у всіх шкільних заходах. Наш 7 клас знайшов своє місце в загальношкільному колективі і свою нішу у виховній системі школи. Постійно беремо участь у загальношкільних заходах, зборі макулатури, прибиранні і озеленення пришкільної території, концертах, зустрічах, конкурсах.

Для мене мій клас - найкращий, найулюбленіший, не зважаючи на те, що завдає багато клопоту, переживань, але разом з тим він дорогий мені, неповторний і веселий. Моя мета в майбутньому – рівноправна взаємодія класного керівника, батьків та учнів, яка спрямована на благополуччя та гармонійний розвиток дітей: розумовий, психічний та фізичний.

Вхід на сайт

Пошук

Друзі сайту
 • Create a free website
 • uCoz Community
 • uCoz Textbook
 • Video Tutorials
 • Official Templates Store
 • Best Websites Examples