Четвер
19.09.2019
07:49
Вітаю Вас Гість
RSS
 
Трофимова Наталія Іванівна
Головна Реєстрація Вхід
Цивільний захист. Правила поведінки у надзвичайних ситуаціях »
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Тема: Цивільний захист. Правила поведінки у надзвичайних ситуаціях.

Мета: ознайомити шестикласників із поняттям «цивільного захисту», головними видами надзвичайних ситуацій, правилами поведінки під час виникнення певних НС, повторити правила надання першої допомоги, зупинки кровотечі та допомоги при опіках; розвивати навички активного слухання, мислення учнів; виховувати небайдужість до чужої біди та активну життєву позицію.

Хід  заняття:

 1. Організаційний момент.
 2. Повідомлення теми і мети заняття.
 3. Бесіда з учнями з опорою на їх життєвий досвід.

Закон України «Про Цивільну оборону України»

Кожен  має  право  на  захист  свого  життя  і  здоров'я  від 

наслідків аварій,  катастроф,  пожеж, стихійного лиха та на вимогу 

гарантій  забезпечення  реалізації  цього   права   від   Кабінету 

Міністрів   України,  міністерств  та  інших  центральних  органів 

виконавчої  влади,  місцевих  державних   адміністрацій,   органів 

місцевого   самоврядування,  керівництва  підприємств,  установ  і 

організацій  незалежно  від  форм  власності  і   підпорядкування. 

Держава як  гарант  цього  права  створює  систему  цивільної 

оборони, яка має своєю  метою  захист  населення  від  небезпечних 

наслідків  аварій  і   катастроф    техногенного,    екологічного, 

природного та воєнного характеру.
 Стаття 1.  Цивільна  оборона  України  є  державною  системою 

органів управління, сил і засобів, що створюється для  організації 

і  забезпечення  захисту  населення  від  наслідків   надзвичайних 

ситуацій техногенного, екологічного, природного  та  воєнного 

характеру.
Надзвичайна ситуація - порушення нормальних  умов  життя  і 

діяльності людей на об'єкті  або  території,  спричинене  аварією, 

катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією,  епіфітотією, 

великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що  призвели  або 

можуть призвести до людських і матеріальних втрат.

Надзвичайні ситуації, які можуть виникати на території України і здійснювати негативний вплив на функціонування об'єктів економіки та життєдіяльність населення, поділяються за такими основними ознаками:

 • за сферою виникнення;
 • за галузевою ознакою;
 • за масштабами можливих наслідків.

Залежно від територіального поширення, обсягів, заподіяних або очікуваних економічних збитків, кількості людей, які загинули, розрізняють 4 рівні надзвичайних ситуацій — загальнодержавний, регіональний, місцевий та об'єктовий.                                                                                                                Загальні ознаки НС:

 • наявність або загроза загибелі людей
 • значне погіршення умов життєдіяльності
 • істотне погіршення стану здоров'я людей
 • заподіяння економічних збитків

Дати відповіді на запитання:

— Які стихійні лиха ви знаєте? (Землетруси, повені, снігові замети, засухи й бурі)
— Як повідомляють про стихійні лиха, аварії? (По радіо, потелебаченню)
— Що використовують для того, щоб люди увімкнули радіо чи телевізор? (Завивання сирен, переривчасті гудки на підприємствах, дзвінки у школах)
— Це є попереджувальний сигнал «Увага всім!». Почувши цей сигнал, негайно вмикай радіоприймач чи телевізор і слухай інформацію служби з надзвичайних ситуацій.
                                                                                              — Які повідомлення можна почути? (Увага! Повітряна тривога! Увага! Хімічна тривога! Увага! Радіаційна небезпека!)
—Якщо минула небезпека? (Відбій)
                                                                         — Як поводитись після повідомлень служби з надзвичайних ситуацій?

Інформування та оповіщення

Це основний принцип та головний і невід'ємний елемент усієї системи заходів такого захисту. Інформацію становлять відомості про НС техногенного та природного характеру, що прогнозуються або виникли, з визначенням їх класифікації, меж поширення і наслідків, а також способи та методи реагування на них. Оповіщення про загрозу виникнення НС техногенного та природного характеру і постійне інформування про них населення забезпечуються шляхом:

 • завчасного створення і підтримки в постійній готовності загальнодержавної і територіальних автоматизованих систем центрального оповіщення населення
 • організаційно-технічного з'єднання територіальних систем централізованого оповіщення і систем оповіщення на об'єктах господарювання
 • завчасного створення та організаційно-технічного з'єднання з системами спостереження і контролю постійно діючих локальних систем оповіщення та інформування населення в зонах можливого катастрофічного затоплення, районах розміщення радіаційних і хімічних підприємств, інших об'єктів підвищеної небезпеки
 • централізованого використання загальнодержавних і галузевих систем зв'язку, радіо провідного, телевізійного оповіщення, радіотрансляційних мереж та інших технічних засобів передавання інформації

Спостереження З метою своєчасного захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру, запобігання та реагування на них відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади здійснюється: створення і підтримання в постійній готовності загальнодержавної і територіальних систем спостереження і контролю з включенням до них існуючих сил і засобів контролю; організація, збирання, опрацювання і передавання інформації про стан довкілля, забруднення харчових продуктів, продовольчої сировини, фуражу, води з радіоактивними, хімічними речовинами, мікроорганізмами та іншими біологічними агентами.

Укриття в захисних спорудах Укриттю в захисних спорудах, у разі необхідності, підлягає населення відповідно до його належності до груп (працююча зміна, населення, яке проживає в небезпечних зонах). Створення фонду захисних споруд забезпечується шляхом:

 • комплексного освоєння підземного простору міст і населених пунктів для взаємо погодженого розміщення в ньому споруд і приміщень соціально-побутового, виробничого і господарського призначення з урахуванням необхідності пристосування і використання частини приміщень для укриття населення в разі виникнення НС техногенного та природного характеру
 • обстеження і взяття на облік підземних і наземних будівель та споруд, що відповідають вимогам захисту, споруд підземного простору міст, гірничих виробок і природних порожнин
 • дообладнання з урахуванням реальної обстановки підвальних та інших заглиблених приміщень
 • будівництва заглиблених споруд, які окремо розташовані від об'єктів виробничого призначення та пристосовані для захисту
 • масового будівництва, в період загрози виникнення НС техногенного та природного характеру, найпростіших сховищ та укриттів
 • будівництва окремих сховищ та протирадіаційних укриттів

Перелік таких сховищ, укриттів та інших захисних споруд, які треба будувати, щорічно визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і території від НС техногенного та природного характеру, і затверджується Кабінетом Міністрів України. Наявний фонд захисних споруд використовується для господарських, культурних і побутових потреб населення.

Евакуаційні заходи В умовах неповного забезпечення захисними спорудами в містах і інших населених пунктах, що мають об'єкти підвищеної небезпеки, основним засобом захисту населення є евакуація і розміщення його в зонах, які є безпечними для проживання людей і тварин.

Евакуація проводиться із зон можливого катастрофічного затоплення, можливого небезпечного радіоактивного забруднення, хімічного ураження, в районах виникнення стихійного лиха, аварій і катастроф (якщо виникає безпосередня загроза життю і здоров'ю людей). Залежно від обстановки, яка склалася на час НС техногенного та природного характеру, може бути проведено загальну або часткову евакуацію населення тимчасового або безповоротного характеру.

Загальна евакуація проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України для всіх категорій населення і планується на випадок: можливого небезпечного радіоактивного забруднення територій навколо атомних електростанцій (якщо виникає безпосередня загроза життю та здоров'ю людей, які проживають в зоні ураження); виникнення загрози катастрофічного затоплення місцевості з чотиригодинним добіганням проривної хвилі.

Часткова евакуація проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України у разі загрози або виникнення НС техногенного та природного характеру. Під час проведення часткової евакуації завчасно вивозиться не зайняте у сферах виробництва та обслуговування населення: діти, учні навчальних закладів, вихованці дитячих будинків, разом з викладачами та вихователями, студенти, пенсіонери та інваліди, які утримуються в будинках для осіб похилого віку, разом з обслуговуючим персоналом і членами їх сімей.

Евакуація населення планується на випадок:

 • аварії на атомній електростанції з можливим забрудненням території
 • усіх видів аварій з викидом сильнодіючих отруйних речовин
 • загрози катастрофічного затоплення місцевості
 • лісових і торф'яних пожеж, землетрусів, зсувів, інших геофізичних і гідрометеорологічних явищ з тяжкими наслідками, що загрожують населеним пунктам

Проведення організованої евакуації, запобігання проявам паніки і недопущення загибелі людей забезпечується шляхом:

 • планування евакуації населення
 • визначення зон, придатних для розміщення евакуйованих з потенційно небезпечних зон
 • організації оповіщення керівників підприємств і населення про початок евакуації
 • організації управління евакуацією
 • всебічного життєзабезпечення в місцях безпечного розселення евакуйованого населення;
 • навчання населення діям під час проведення евакуації

Евакуація проводиться шляхом вивезення населення із небезпечних зон усіма видами наявного транспорту, а у разі його відсутності чи недостатності, а також у випадку руйнування транспортних шляхів — організоване виведення населення пішим ходом по заздалегідь розроблених маршрутах.

Інженерний захист Під час проектування і експлуатації споруд та інших об'єктів господарювання, наслідки діяльності яких можуть шкідливо вплинути на безпеку населення та довкілля, обов'язково розробляються і здійснюються заходи інженерного захисту з метою запобігання виникнення НС техногенного та природного характеру. Вони повинні передбачати:

 • врахування під час розроблення генеральних планів забудови населених пунктів і ведення містобудування можливих проявів у окремих регіонах та на окремих територіях небезпечних і катастрофічних явищ
 • раціональне розміщення об'єктів підвищеної небезпеки з урахуванням можливих наслідків їх діяльності у разі виникнення аварій для безпеки населення і довкілля
 • спорудження будинків, будівель, споруд, інженерних мереж і транспортних комунікацій із заданими рівнями безпеки та надійності
 • розроблення та здійснення заходів безаварійного функціонування об'єктів підвищеної небезпеки
 • створення комплексної схеми захисту населених пунктів та об'єктів господарювання від небезпечних природних процесів
 • розроблення і здійснення регіональних та місцевих планів запобігання і ліквідації наслідків НС техногенного та природного характеру
 • організацію будівництва протизсувних, протиповіневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення
 • реалізацію заходів санітарної охорони території

Медичний захист Заходи запобігання або зменшення ступеня ураження людей, своєчасного надання медичної допомоги постраждалим та їх лікування, забезпечення епідеміологічного благополуччя в зонах НС техногенного та природного характеру повинні передбачати:

 • планування і використання існуючих сил та засобів закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності і господарювання
 • введення в дію Національного плану соціально-психологічних заходів при виникненні та ліквідації НС техногенного та природного характеру
 • розгортання в умовах НС техногенного та природного характеру необхідної кількості лікувальних закладів
 • завчасне застосування профілактичних медичних препаратів та санітарно-епідеміологічних заходів
 • контроль за якістю харчових продуктів і продовольчої сировини, питної води і джерелами водопостачання
 • контроль за станом атмосферного повітря та опадів;
 • завчасне створення і підготовку спеціальних медичних формувань
 • накопичення медичних засобів захисту, медичного та спеціального майна і техніки
 • контроль за станом довкілля, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією
 • підготовку медичного персоналу та загальне медико-санітарне навчання населення

Для надання безоплатної медичної допомоги постраждалим від НС техногенного та природного характеру громадянам, рятувальникам та особам, які беруть участь у ліквідації наслідків НС техногенного та природного характеру, діє Державна служба медицини катастроф як особливий вид державних аварійно-рятувальних служб. Лікування та психологічне відновлення даних категорій людей проводиться у санаторно-курортних закладах, при яких створені центри медико-психологічної реабілітації.

Біологічний захист Захист від біологічних засобів ураження включає своєчасне виявлення чинників біологічного зараження, залежно від їх виду і ступеня ураження, проведення комплексу адміністративно-господарських, режимно-обмежувальних і спеціальних протиепідемічних та медичних заходів.

Біологічний захист передбачає:

 • своєчасне використання колективних та індивідуальних засобів захисту
 • запровадження режимів карантину та обсервації
 • знезаражування осередку ураження
 • необхідне знезаражування людей, тварин тощо
 • своєчасну локалізацію зони біологічного ураження
 • проведення екстреної та специфічної профілактики
 • додержання протиепідемічного режиму підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і господарювання та населенням

Радіаційний і хімічний захист Радіаційний і хімічний захист включає заходи щодо виявлення та оцінки радіаційної і хімічної обстановки, організацію та здійснення дозиметричного і хімічного контролю, розроблення типових режимів радіаційного захисту, забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту, оонрганізацію та проведення спеціальної обробки. Виконання вимог радіаційного і хімічного захисту забезпечується шляхом:

 • завчасного накопичення і підтримки в готовності засобів індивідуального захисту і приладів дозиметричного і хімічного контролю, обсяги і місця зберігання яких визначаються відповідно до встановлених зон небезпеки, забезпечення зазначеними засобами насамперед особового складу формувань, які беруть участь у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження, а також персоналу радіаційно і хімічно небезпечних об'єктів господарювання і населення, яке проживає в зонах небезпечного зараження навколо них
 • своєчасного впровадження засобів, способів і методів виявлення та оцінки масштабів і наслідків аварій на радіаційно та хімічно небезпечних об'єктах господарювання
 • створення уніфікованих засобів захисту, приладів і комплектів дозиметричного та хімічного контролю
 • надання населенню можливостей придбати в установленому порядку в особисте користування засобів індивідуального захисту і дозиметрів
 • завчасного пристосування об'єктів побутового обслуговування і транспортних підприємств для проведення санітарної обробки людей та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту
 • розроблення загальних критеріїв, методів та методик спостережень щодо оцінки радіаційної і хімічної обстановки
 • пристосування наявних засобів колективного захисту від інших видів загрози для захисту від радіаційної та хімічної небезпеки

Сили та засоби захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру

До них входять відповідні сили та засоби центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і господарювання, єдина державна система, а також добровільні рятувальні формування, що залучаються до проведення відповідних робіт.

Професійні аварійно-рятувальні служби і спеціальні (воєнізовані) аварійно-рятувальні служби, з яких складаються зазначені сили і засоби, укомплектовуються з урахуванням необхідності проведення роботи в автономному режимі протягом не менше ніж трьох діб і перебувають у стані постійної готовності.

У разі виникнення НС техногенного та природного характеру сили постійної готовності залучаються для термінового реагування.

Для ліквідації наслідків НС техногенного та природного характеру відповідно до закону можуть залучатися частини та підрозділи Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.

Отже, надзвичайною ситуацією називається порушення нормальних умов життя людей на об'єкті або території, які викликані аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епіфіотією, епізотією, великими пожежами, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських втрат і матеріальних збитків.                                                                             При оголошенні небезпечного стану не панікуйте та намагайтеся не допустити виникнення паніки серед учнів та персоналу;                                                         При звуках сирен і переривчастих гудків підприємств (це сигнали “Увага всім!”) негайно увімкніть приймач радіотрансляційної мережі або телевізор. Уважно слухайте інформацію про надзвичайну ситуацію та порядок дій,                    В разі необхідності вжийте заходів для зменшення проникнення отруйних речовин в будинок: щільно закрийте вікна та двері, щілини заклейте;                   В разі необхідності евакуації допоможіть дітям одягнутися та зібрати необхідні речі;

 Дізнайтесь у місцевих органів влади про місце збору мешканців для евакуації та уточніть час її початку.

Упакуйте в герметичні пакети та складіть у валізу документи, цінності та гроші, предмети першої необхідності, ліки, мінімум білизни та одягу, запас консервованих продуктів на 2-3 доби;

Підготуйте запас питної води: наберіть воду в герметичний посуд чи ємності, підготуйте найпростіші засоби санітарного оброблення (мильний розчин для миття рук);

Перед виходом з будинку вимкніть джерела електро-, водо- та газопостачання, візьміть підготовлені речі, одягніть засоби захисту.

 Перегляд відеофільмів про правила поведінки у надзвичайних ситуаціях та їх обговорення.

 1. Підсумок заняття.
  — Про що ми говорили?
  — Яке основне правило поведінки під час надзвичайних ситуацій?
         (Не метушитись і не панікувати!)
  — Чи зможете ви зорієнтуватись в одній з таких ситуацій?

 

Вхід на сайт

Пошук

Друзі сайту
 • Create a free website
 • uCoz Community
 • uCoz Textbook
 • Video Tutorials
 • Official Templates Store
 • Best Websites Examples